Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

เงื่อนไขการบริการ : 

กรุณาคลิกปุ่มตกลงเพื่อแสดงว่าตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ อย่าคลิก "ตกลง" และไม่ใช้บริการ

นิยาม / คำจำกัดความ : 

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการแต่ละประเภท คำต่อไปนี้ให้หมายความตามที่ระบุไว้ดังนี้ 

บริษัทฯหมายถึง บริษัท แฮฟ ยู เฮิร์ด จำกัด (HAVE YOU HEARD Co., Ltd.)

ผู้ซื้อหมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ของบริษัท

สัญญาหมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ข้อตกลงเพิ่มเติม

 

การสั่งซื้อและการชำระเงิน : 

การชำระเงินเกิดขึ้นเมื่อมีคํายืนยันคําสั่งซื้อ จะไม่มีการนำส่งหรือเตรียมสินค้าใดๆ ท่ีขายหรือจะขายให้แก่ผู้ซื้อหากการชำระเงินไม่เกิดขึ้น การจัดส่งสินค้าทั้งหมดจะให้บริการหรือบริหารจัดการโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการนำส่งสินค้าเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อซึ่งถูกระบุค่าใช้จ่ายไว้ในใบแจ้งหนี้ บริษัทฯ จะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ซื้อภายใน (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม) ระยะเวลาของห้า (5) วันทำการ หรือกำหนดเวลาที่ระบุไว้ โปรดรอจนกว่าจะสามสิบเอ็ด (31) วัน เพื่อแจ้ง บริษัท แฮฟ ยู เฮิร์ด จำกัด ถึงคำสั่งซื้อที่ผิดปกติ

 

ช่องทางการชำระเงิน: 

บริษัทฯ สนับสนุนวิธีการชำระเงินต่อไปนี้:

บัตรเครดิต

บัตรเดบิต

การโอนเงินผ่านธนาคาร

หมายเหตุ: ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชีที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ผู้ซื้อจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบ เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายในสาม (3) วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก

จดหมายข่าว :

เมื่อตกลงและยอมรับการลงทะเบียนกับ บริษัท แฮฟ ยู เฮิร์ด จำกัด มีสิทธิ์ในการส่งข้อมูลตามความเหมาะสม ร่วมถึง ข่าว อัพเดท และข้อมูลบัตร เป็นต้น

ติดต่อเรา : 

หากมีคำถามอื่นๆ กรุณาติดต่อเราที่ hello@hyhrecords.com หรือทาง Facebook Messenger http://m.me/hyhrecords

TERMS OF SERVICE :

To agree to these terms, click "Agree". If you do not agree to these terms, do not click "Agree", and do not use the service. 

DEFINITIONS :

In these conditions the following terms shall have the following meaning "The Company" means HAVE YOU HEARD Co., Ltd. "Customer" means the customer of the company. "Contract" means any contract for the sale of goods by The Company to the Customer.

PAYMENT :

Payment shall become due upon placement of the order. No goods shall be supplied without payment. Goods shall be delivered by a carrier of The Company's choosing. Carriage will be at cost to the Customer and forms part of the invoice. We aim to dispatch goods within 5 working days. Please wait 31 days to report to HAVE YOU HEARD Co., Ltd. any outstanding orders.

PAYMENT OPTIONS :

Payment can be made via the following channels:

⮕ Credit Card

⮕ Debit Card

⮕ Bank Transfer (Please make sure to make the transfer within 3 days after placing the order. Otherwise, you order will automatically be cancelled.)

NEWSLETTER :

By registering with the shop, HAVE YOU HEARD Co., Ltd. may use your e-mail address to send you appropriate news, updates, ticket info etc.

CONTACT US :

Feel free to contact us at hello@hyhrecords.com or via Facebook Messenger http://m.me/hyhrecords for any questions. 

This is a standard cookie notice which you can easily adapt or disable as you like in the admin. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Pre-loader