Return & Refund

นโยบายการคืนสินค้า & การคืนเงิน: 

HAVE YOU HEARD? Records ยอมรับการคืนเงิน เฉพาะสินค้าที่เสียหาย หรือ ไม่ถูกต้องเท่านั้น หากผู้ซื้อได้รับสินค้าที่มีปัญหาเหล่านั้น หรือสินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อ โปรดอีเมลเข้ามาแจ้งที่ hello@hyhrecords.com ซึ่งในบางกรณีอาจต้องมีรูปถ่ายประกอบการตรวจสอบ

สินค้าที่ผิดพลาด หรือไม่ตรงกับคำสั่งซื้อจะต้องถูกส่งกลับมาที่ HAVE YOU HEARD? Records ตามที่อยู่ 49 ซอยนภาศัพท์แยก​ 1 ถนนสุขุมวิท 36 แขวงคลองตันเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายใน 7 วันทำการตั้งแต่ได้รับสินค้า

เมื่อผู้ซื้อได้ทำการขอคืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องส่งพัสดุกลับมาถึงบริษัทฯ ภายใน 14 วัน เมื่อบริษัทได้รับพัสดุนั้น ผู้ซื้อจะได้รับการคืนเงินตามราคาของสินค้าภายใน 45 วัน

ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าแก่บริษัท ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งไม่ถูกต้องหรือสินค้าผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นโดยบริษัท

ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อซึ่งจะต้องส่งสินค้าคืนบริษัทฯ ในสภาพเดิม หากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ซื้อจัดส่งโดยบริษัทขนส่งที่น่าเชื่อถือ บริษัทจะคืนเงินตามรูปแบบของการชำระเงินของผู้ซื้อ

*โปรดตกลงยอมรับว่า บริษัทฯ ทำการเก็บแผ่นเสียงในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ ถึงกระนั้นก็ตาม การเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศระหว่างการขนส่งอาจส่งผลกระทบให้แผ่นเสียงมีตำหนิเล็กน้อย บ่อยครั้งที่มักจะไม่ก่อให้เกิดปัญหากับการเล่นแผ่นเสียง หากผู้ซื้อได้รับแผ่นเสียงที่มีตำหนิเล็กน้อย โปรดทดลองเล่นแผ่นเสียงเพื่อทดสอบ ก่อนติดต่อกลับมายังบริษัทฯ

นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า :  

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลังและการทำบัญชี บริษัทฯ ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าตามคำสั่งซื้อได้ และบริษัทไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนขนาดสินค้าเดียวกันนั้นได้ (ยกเว้นเกิดข้อผิดพลาดจากการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทฯ เท่านั้น)

ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าที่ไม่ต้องการเพื่อการคืนเงินได้ แต่โปรดตกลงยินยอมว่าผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดส่งคืนสินค้าแก่บริษัท ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งไม่ถูกต้องหรือสินค้าผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นโดยบริษัท

การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน :

ข้อร้องเรียนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการส่งหรือก่อให้เกิดความสูญเสียสินค้าระหว่างการจัดส่งจะต้องถูกเขียนข้อร้องเรียนแจ้งเข้ามาที่ HAVE YOU HEARD? Records ภายใน 7 วันของการขนส่ง HAVE YOU HEARD? Records จะต้องได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่แจ้งเข้ามาตามความเหมาะสม และผู้ซื้อต้องตกลงยอมรับการขอส่งกลับสินค้าโดยการเขียนหรือกล่าวแจ้งจากทางบริษัทฯ ให้ส่งคืนสินค้าตามข้อร้องเรียน และจัดส่งสินค้าในบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมและปลอดภัย ร่วมถึงขนส่งคืนสินค้าจนถึงบริษัทฯ เพื่อดำเนินการประเมินและตรวจสอบ 

ขอบเขตความรับผิดชอบ :

  1. ) หากผู้ซื้อแจ้งว่าไม่ได้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง ร่วมถึงจำนวนสินค้าไม่ถูกต้อง HAVE YOU HEARD? Records ต้องปฏิบัติตามทางเลือก ได้แก่ แลกเปลี่ยนสินค้าที่ใกล้เคียงกับคำสั่งซื้อ หรือยินยอมให้เครดิตตามมูลค่ายอดชำระในใบแจ้งหนี้
    ) หากผู้ซื้อแจ้งว่าสินค้าใดๆ ก็ตามชำรุด บริษัทฯ จะต้อง ปฏิบัติตามทางเลือก ได้แก่ แลกเปลี่ยนสินค้าที่ใกล้เคียงกับคำสั่งซื้อ หรือยินยอมให้เครดิตตามมูลค่ายอดชำระในใบแจ้งหนี้
    ) ไม่มีกรณีใดๆ ก็ตาม ที่บริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ซื้อนอกเหนือ เกินกว่าขอบเขตของมูลค่าสินค้าตามเอกสารใบแจ้งหนี้

ช่องทางการติดต่อ : 

หากผู้ซื้อมีคำถามหรือข้อสงสัยกังวลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้า โปรดติดต่อผ่านอีเมลเข้ามาที่ hello@hyhrecords.com หรือทาง Facebook Messenger http://m.me/hyhrecords

อีเมลที่ส่งมาหาร้านมักจะได้รับการตอบกลับกลับภายใน 1 วันทำการ 

RETURN & REFUND POLICY :

HAVE YOU HEARD? Records accepts returns ONLY for items that are defective or incorrect.  If you receive an item that has one of these issues, or you are missing merchandise, please email hello@hyhrecords.com. Some issues may require photo verification.

Goods that are faulty or do not fit must be returned to HAVE YOU HEARD? Records at 49 Soi Napasap 1, Sukhumvit 36, Klong Tan, Klong Toei, Bangkok 10110 within 7 working days of the item being received by the customer.

Once you have requested for refund, you must send the parcel back to us within 14 days. Once we get it, you will be refunded the price of the item(s) within 45 days. We will refund the same means of payment as you used to make your purchase.

You will be responsible for the cost of returning the item to us, unless we delivered it to you in error or it is faulty. 

It is your responsibility to ensure safe return of the item(s) to us. If you return a high-value item, we recommend you use a recorded delivery service. 

*Please note that we keep our records in a climate-controlled area.  However, changes in weather in transit can result in records arriving with slight warping.  Often, this does not effect the play of the record.  If you have a record that has slight warping, please test it for playability before contacting us.  

EXCHANGE POLICY :

Due to inventory and accounting purposes, we do not exchange items received for different items than originally purchased and we also do not process exchanges for another size within the same product (unless it is a packing error from our side).

You can return an item that is unwanted for a refund but bear in mind you will be responsible for the cost of returning the item to us, unless we delivered it to you in error or it is faulty.

CLAIMS :

Claims arising from damage delay or partial loss of the goods in transit must be made in writing to HAVE YOU HEARD? Records within 7 days of delivery. HAVE YOU HEARD? Records shall be afforded reasonable opportunity to investigate any claim made hereunder, and the Customer shall, if so requested in writing or verbally by The Company promptly return any of the goods subject of any claim and any packing materials securely packaged and return them to The Company for examination.

LIABILITY :

  1. a) If the Customer establishes that any of the goods have not been delivered, or have been delivered damaged, or are not of the correct quantity, HAVE YOU HEARD? Records shall at its option, replace them with similar goods, or allow the Customer credit for their invoice value. 
    b) If the Customer establishes that any of the goods are defective The Company shall, at its option replace them with similar goods or allow the Customer credit for their invoice value. 
    c) In no circumstances shall the liability of The Company to the Customer under this condition exceed the invoice value of the goods.

CONTACT US :

If you have any questions or concerns regarding your order, please email hello@hyhrecords.com or via Facebook Messengerhttp://m.me/hyhrecords

Most emails to the store are answered within 1 business day.  

 

 

 

This is a standard cookie notice which you can easily adapt or disable as you like in the admin. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Pre-loader