Shipping Policy

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า :

 หากบริษัทฯ มีสินค้าครบถ้วนตามคำส่ังซื้อ บริษัทจะทำการส่งสินค้าทันที โปรดรับทราบว่าการจัดส่งสินค้าส่วนใหญ่ใช้เวลาระยะเวลาสอง (2) ถึงห้า (5) วันทำการ ในการเตรียมการก่อนออกจากคลังสินค้า หากบริษัทฯ ไม่มีสินค้าในคลัง จะมีการคืนเงินให้ผู้ซื้อ รวมถึงอีเมล์ยื่นยันเพื่ออธิบายสาเหตุของการคืนเงิน

รายการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าพรีออเดอร์’ (‘PRE ORDERS’) :

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ พยายามให้สินค้าพรีออเดอร์’ (‘pre-order’) ถูกส่งมารวดเร็วที่สุด ถึงกระนั้นก็ตาม อาจเกิดความล่าช้าจากการผลิตและการขนส่งเกิดขึ้น ทำให้สินค้าพรีออเดอร์’ (‘pre-order’) มาถึงที่คลังล่าช้า โปรดยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันระยะเวลาประมาณการการส่งสินค้าพรีออเดอร์’ (‘pre-order’) ได้เนื่องจากอาจเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยและสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สินค้า พรีออเดอร์’ (‘pre-order’) จะถูกจัดส่งภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือน

หากสั่งซื้อสินค้าพรีออเดอร์’ (‘pre-order’) ชำระด้วยกันกับสินค้าทั่วไปในคำสั่งซื้อเดียวกัน ทุกสินค้าในคำสั่งนั้นจะถูกส่งไปพร้อมกัน

การจัดส่ง & เลขพัสดุ :

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศจะให้บริการหรือบริหารจัดการโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (Thailand Post) EMS

ผู้ซื้อจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล โดยจะได้รับรายละเอียดการจัดส่ง (Tracking Number) หลังจากคำสั่งซื้อสินค้าจัดส่งออกจากคลัง

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง :

โปรดรับทราบและยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเมื่อมีการจัดส่งสินค้าแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการจัดส่งและหากต้องการให้จัดส่งสินค้าใหม่เนื่องจากระบุที่อยู่ในคำสั่งซื้อผิด ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ สินค้าผู้ส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือสูญห่ายระหว่างการขนส่ง

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าดังนี้ :

แผ่นเสียง = ค่าส่ง 100 บาท สำหรับการสั่งไม่เกิน 5 แผ่น *หากสั่งเกินกว่า 5 แผ่นจะมีค่าส่งเพิ่ม

โปสเตอร์ = ค่าส่ง 100 บาท สำหรับการสั่งไม่เกิน 5 แผ่น *หากสั่งเกินกว่า 5 แผ่นจะมีค่าส่งเพิ่ม

เสื้อยืด & เสื้อสเวตเตอร์ค่าส่ง 50 บาท สำหรับการสั่งไม่เกิน  2 ตัว *หากสั่งเกินกว่า 2 ตัวจะมีค่าส่งเพิ่ม

ซีดีค่าส่ง 50 บาท สำหรับการสั่งไม่เกิน 2 แผ่น *หากสั่งเกินกว่า 2 แผ่นจะมีค่าส่งเพิ่ม

เทปคาสเซ็ทค่าส่ง 50 บาท สำหรับการสั่งไม่เกิน 2 ม้วน *หากสั่งเกินกว่า 2 ม้วนจะมีค่าส่งเพิ่ม

 หนังสือ ค่าส่ง 50 บาท สำหรับการสั่งไม่เกิน 2 เล่ม *หากสั่งเกินกว่า 2 เล่มจะมีค่าส่งเพิ่ม

*หากมีคำถามเกี่ยวกับค่าจัดส่ง กรุณาติดต่อเราที่ hello@hyhrecords.com  หรือทาง Facebook Messenger http://m.me/hyhrecords

 

DELIVERY TIME :

When we have all of the items of your order in stock, we will process it for shipment immediately.  Please note most orders take 2-5 business days to process before actually leaving our store. 

If we do not have an item in stock, a refund will be issued, as well as a confirmation email explaining the reason for the refund. 

PRE-ORDER :

Any product purchased marked as a 'pre order' will be available for dispatch and distribution at a later date, when possible this date will be written within the product description however will be subject to change. Your credit/debit card will be charged at the point of purchase. 

In general, we always try to have a pre-order shipped to you as soon as possible. Unfortunately, delays in manufacturing and shipping can sometimes cause pre-orders to arrive late to our store. Therefore, please note that we cannot guarantee delivery time for pre-order items due to a number of variable circumstances outside of our control. However, every pre-order items will be delivered within 2 months. 

If you are ordering other items along with a pre-order, all items will ship together.

If you want to buy in-stock items at the same time as a pre-order, the in-stock items will only ship immediately if placed on a separate order.

If you placed a pre-order and have not received a shipping confirmation by a few weeks after the release date, feel free to contact us for an update.  

SHIPPING & TRACKING NUMBER:

We use Thailand Post - EMS for domestic shipping. We currently do not offer international shipping.

You will receive a shipping notification with a tracking number when your order leaves our store.

SHIPPING COSTS

The shipping costs for our products are as follows:

 Vinyls = 100 THB per 5 vinyls

 Posters = 100 THB per 5 posters

 T-shirts & sweats = 50 THB per 2 items

 CDs = 50 THB per  2 CDs

 Cassette Tape = 50 THB per 2 tapes

 Book = 50 THB per 2 books

*Any questions regarding the shipping fee, please contact us at hello@hyhrecords.com or Facebook Messengerhttp://m.me/hyhrecords

This is a standard cookie notice which you can easily adapt or disable as you like in the admin. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Pre-loader